SARS CoV 2 Spike Protein Test Kit (Fluorescence Immunoassay)

Popülasyon Orofaringeal swablar veya Nazofaringeal swab numunelerinde yeni Coronavirus (SARS-CoV-2) Spike Protein İmmünokromatografik yöntemle kalitatif olarak tespit edilir. Popülasyon Orofaringeal swabları veya Nazofaringeal swabları karıştırdıktan sonra, test edilecek numunedeki yeni Coronavirus (SARS-CoV-2) Spike Protein, bağlama pedi üzerinde floresan olarak etiketlenmiş yeni koronavirüs (SARS-CoV-2) antikoru ile birleştirilir SARS-CoV-2 Spike Protein-SARS-CoV-2 antikoru ile floresan etiketli kompleks oluşturmak için. Kromatografi nedeniyle, SARS-CoV-2 Spike Protein-SARS-CoV-2 antikoru floresan etiketli kompleks nitroselüloz zarı boyunca yayılır. Algılama çizgisi alanı içinde, SARS-CoV-2 Spike Protein-antikor kompleksi, algılama çizgisi alanı içinde bulunan antikora bağlanır ve kırmızı bir bant (floresan lamba ile) gösterir. Floresan olarak etiketlenmiş SARS-CoV-2 antikoru, kalite kontrol çizgisi (C) bölgesine yayılır ve koyun anti-fare IgG’si tarafından yakalanarak kırmızı bantlar oluşturur. Özel analizör, reaksiyon bittiğinde sonuçları okuyabilir. Kontrol hattının ve test hattının optik yoğunluğu fluorecare ® MF-T1000 analizörü tarafından analiz edilecektir . SARS-CoV-2 Spike Protein konsantrasyonu önceden ayarlanmış kalibrasyon eğrisi ile hesaplanacak ve sonuçlar S/CO birimiyle görüntülenecektir.

  1. Bu kit kalitatif bir testtir ve sadece in vitro yardımcı tanı için kullanılır.
  2. Spike Protein saptama reaktifi yönteminden elde edilen limit ile, minimum tespit limiti (duyarlılık analizi) genellikle nükleik asit reaktifinden daha düşüktür. Bu nedenle araştırmacı olası yanlış negatiflik durumlarına dikkat etmelidir. Araştırmacı ayrıca hastaların semptomlarına da bakmalıdır. Şüphelenilen negatif sonuçlar için nükleik asit testleri de dahil olmak üzere daha ileri testler, karar vermeye yardımcı olması için önerilir.
  3. Makul olmayan numune alma, taşıma, işleme ve numunelerdeki düşük virüs içeriği yanlış negatiflere neden olabilir.
  4. Bu reaktifin test sonuçları yalnızca klinik referans içindir ve klinik tanı ve tedavi için tek temel olarak kullanılmamalıdır. Hastalığın kesin tanısı, yapıldıktan sonra tüm klinik durumların ve laboratuvar sonuçlarının kapsamlı bir değerlendirmesine dayanmalıdır.