OBG Forward and Reverse Grouping

Kan gruplarının sınıflandırılması hem forward hem de revers gruplamaya dayanmalıdır. ABO kan grubu sistemi, eritrositlerin Anti-A ve Anti-B reaktifleri ile verdiği direk reaksiyon ile belirlenir. Test sonuçlarının doğrulanması bilinen grup A1 ve B grubu eritrositler ile serumun test edilmesiyle sağlanmaktadır. OBG Forward ve Reverse Grouping testi ABO, Rh D, Rh D VI ve reverse (ters) gruplamanın tespit edilmesini sağlar.

Bu test, ABO, Rh D, Rh D VI ve ters gruplamayı jel yöntemi ile tespit eder.