OBG DAT Screen

Antikor tarama, klinik önemi olan antikorların tespiti için kullanılan en uygun ve hassas yöntemdir. Bu test İnsan IgG’sine ve C3’e karşı antikorları içerir. Antihuman globulin testi, transfüzyon öncesi ve uyumluluk testinde farklı şekillerde kullanılır. Direk Antiglobulin Testi (DAT) hasta eritrositleri üzerinde bulunan antikorların ve in-vivo duyarlaştırmanın tespitinde kullanılır. Eritrosit alloantikorları lizise neden olan komplemanı aktive ederek eritrositleri yıkıma uğratır.

Bu test jel yöntem ile in-vivo olarak hassaslaşan eritrositlerin IgG veya kopleman C3d ile hassaslaştığının ayrımını yapar.