OBG Comp Test

Uyumluluk testi, alıcı ve/veya verici için ABO ve RH gruplandırmayı, hasta ve verici serumlarında beklenmeyen antikorların taranmasını kapsar. Cross-match işlemi, uyumluluk testi olarak bilinen pre-transfüzyon testleri serisinin bir parçası haline gelmiştir. Cross-match işlemi alıcı kanı ile verici kanının uyumlu (ya da uyumsuz) olup olmadığını belirler. Major Cross-match, hasta serumunda verici eritrositlerine karşı oluşan antikorları tespit etmek için kullanılır. Minor Cross-match, verici serumunda hasta ( alıcı) eritrositlerine karşı oluşan antikorları tespit etmek için kullanılır.

Bu test ABO, Rh uyumsuzluğunu, hasta serumunda donör eritrositlerine karşı olan veya donör serumunda hasta eritrositlerine karşı olan antikorların varlığını jel tekniği ile tespit eder.